IdeADD

Rust creëert beweging!

Verandering

Vanuit de organisatiepsychologie geeft IdeADD Mensgericht Organisatieadvies en begeleiden wij organisaties bij veranderingen.

Niet alleen veranderingen van structuur, maar juist door inzicht te verkrijgen in bedrijfsprocessen waarbij de combinatie met de Mens in de organisatie van wezenlijk belang is.

Werkelijke verandering komt van binnenuit (uit de Mens). Bij veranderingen in een organisatie zal het Management / Directie samen met de werknemers het veranderingsproces (ook op het persoonlijke vlak) moeten doorlopen om uiteindelijk te komen tot een nieuwe structuur, een andere samenwerking of een effectievere communicatie.

 

Vraag informatie aan Miriam van Elburg middel van het invullen van het informatieformulier of bel direct (06-11271579) met haar voor een afspraak.

Governance Risk Compliance

Governance, Risk en Compliance is een samenspel welke er voor zorgt dat de onderneming zijn doelen bereikt. Governance is hierbij het geheel van door de directie geïmplementeerde en uitgevoerde processen voor het bereiken van de gestelde doelen. Risk management zorgt er voor dat risico’s in beeld zijn en beheerst worden zodat ze minder of geen gevaar vormen voor het bereiken van de gestelde doelen. Compliance moet er voor zorgen dat er gewerkt wordt volgens de geldende wet en regelgeving (ook interne regels).

Wij kunnen ondernemingen in het MKB helpen GRC te implementeren en te onderhouden en hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld welke we graag toelichten. Belangrijkste component is dat we het samen met de opdrachtgever implementeren.

Miriam heeft ervaring binnen het onderdeel Governance. Arie heeft specifieke ervaring opgedaan met de implementatie van een internal control framework, implementatie van een Tax Control Framework, volgen van de wijzigingen van de Corporate Governance Code en implementeren van maatregelen in het kader van de beheersing van frauderisico’s. Voor het compliance onderdeel zijn onze gedachten voor de beheersing hiervan op een rij gezet.

Wil je meer weten over GRC, neem dan contact op met Arie of Miriam door middel van het invullen van onderstaand informatieformulier of bel (Arie: 06-10422189 of Miriam: 06-11271579) voor een afspraak.

 

 

Administraties

Dit werkgebied wordt door Arie behandeld vanuit zijn ervaringen als assistent accountant, administrateur, controller en als interimmer. Arie heeft specifieke ervaring opgedaan op het gebied van reorganiseren van administraties, implementatie van IFRS, samenstellen van jaarrekeningen, verzorgen van aangiften BTW, LB en VPB, verzorgen van de salarisadministratie, verzorgen van personeelsadministratie.

 

Hij is beschikbaar om als interimmer voor u aan de slag te gaan. Neem contact op met hem door middel van het invullen van onderstaand informatieformulier of bel (06-10422189) voor een afspraak.

 

Daarnaast is Arie ook beschikbaar als boekhouder om uw volledige boekhouding te verzorgen. Onder de volledige boekhouding vallen de financiële boekhouding, personeels- en salarisadministratie, jaarrekening en de aangiften loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vanuit zijn grote ervaring in het bedrijfsleven kan hij ook coachend optreden voor de ondernemer.

 

Processen

U kent de situaties wel waar je zeker weet dat een proces beter moet lopen maar je hebt te weinig tijd om je te verdiepen in de details. Optimaliseren van processen doe je ook niet even. Dat moet je gedegen en stap voor stap aanpakken. In onze filosofie betekent dat ook niet dat je een adviseur ‘invliegt’, zijn advies laat uitbrengen, laat cashen en hem dan nooit meer ziet voor de implementatie van de verbeteringen. Wij weten zeker dat we meer bereiken met een goede analyse vooraf van de werkelijke problemen en daarna samen met de key functionarissen van het betreffende proces de oplossingen bedenken en implementeren. In de laatste fase van onze benadering zorgen wij voor nazorg om te kijken of dat wat we bedacht hebben uiteindelijk ook zo heeft gewerkt in de praktijk.

 

Arie en Miriam zijn beschikbaar om samen met u aan de slag te gaan. Neem contact op door middel van het invullen van onderstaand informatieformulier of bel (Arie: 06-10422189 of Miriam: 06-11271579) voor een afspraak.

  • Informatie aanvraag Organisatie

  • -
  • Should be Empty:

IdeADD

Rust creëert beweging!

Verandering

Vanuit de organisatiepsychologie geeft IdeADD Mensgericht Organisatieadvies en begeleiden wij organisaties bij veranderingen. Lees verder . . .

Governance Risk Compliance

Wij kunnen ondernemingen in het MKB helpen GRC te implementeren en te onderhouden. Wij hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld welke we graag toelichten. Belangrijkste component en filosofie is dat we het samen implementeren. Lees verder . . .

 

Administraties

Ik ben beschikbaar om als interimmer voor u aan de slag te gaan. Lees verder . . .

 

Processen

U kent de situaties wel waar je zeker weet dat een proces beter moet lopen maar je hebt te weinig tijd om je te verdiepen in de details. Optimaliseren van processen doe je ook niet even. Dat moet je gedegen en stap voor stap aanpakken. Lees verder . . .