IdeADD

Waar lig jij wakker van?

Arbeid en Organisatie

Een organisatie kan niet los gezien worden van de groep van mensen, die werkzaam zijn binnen deze organisatie. Binnen een optimaal functionerende organisatie zorgt een prettige werksfeer en goed overleg tussen bedrijfsleiding en collega’s voor goede teamresultaten en een beter bedrijfsresultaat.

Echter, soms is de organisatie niet meer goed toegerust om de beoogde bedrijfsdoelen te behalen, of soms werkt een cruciaal team in de organisatie niet meer optimaal! Of: De organisatie is zeer sterk gegroeid in een korte tijdsperiode, je hebt veel tijd gestoken in het vinden van goed personeel, maar opeens is er een sterke toename van ziekmeldingen!   IdeADD kan u ondersteunen bij het doorgronden van uw organisatiepsyche en/of de psyche van afdelingen en teams.

 

De psychologie van Arbeid en Organisatie is de combinatie van de arbeidspsychologie en de organisatiepsychologie. Het vakgebied Arbeid (en Gezondheid) psychologie is gericht op de bevordering van het gezond en effectief functioneren van mensen in arbeidsorganisaties. Het vakgebied organisatiepsychologie houdt zich bezig met de psychologie van de organisatie als entiteit. De organisatiepsychologie is betrokken bij de grotere context van een organisatie en kan zich o.a. bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen, de besluitvorming binnen een organisatie en de relaties tussen ondernemingen.

 

Miriam is registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie en geregistreerd als psycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP.  Haar doel is het welzijn en de gezondheid van werknemers te bevorderen en zij werkt op het snijvlak van twee disciplines: de arbeids-  en organisatiepsychologie en de klinische psychologie. Zij ondersteunt, adviseert en begeleidt werknemers, managers en organisaties bij het gezond en productief houden van mensen en organisaties. Tevens heeft zij kennis van de draagkracht van individuen en van de optimale draaglast vanuit het werk.

 

Haar specifieke deskundigheid ligt op het gebied van onderzoeken, begeleiden en behandelen van (psychische) problematiek op de werkvloer. De behandeling en begeleiding kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden, te weten (a) individu, (b)team/afdeling en (c) organisatie/instelling/bedrijf.

 

Voor dit werkgebied werkt zij samen met de landelijke keten “Shared Ambition” te Amersfoort (zie: www.sharedambiton.com ). De zienswijze van Shared Ambition sluit heel goed aan bij onze IdeADD zienswijze. De samenwerking met Shared Ambition richt zich op de psychologische behandeling, preventieve coaching en training voor medewerkers en/of leidinggevenden.

 

Vraag informatie aan Miriam van Elburg via onderstaande informatie-aanvraag of bel haar (06-11271579) voor een afspraak.

Vertrouwenspersoon

Het zal je maar overkomen als werknemer (neemster) en als organisatie. Er is sprake van ongewenste omgangsvormen. De veroorzaker heeft vaak geen idee wat de impact is van het ongewenste gedrag op het slachtoffer. De werkgever is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet ook beleid maken en uitvoeren op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waarvan de onderdelen pesten, discriminatie, agressie / geweld en seksuele intimidatie beter bekend zijn onder de term ‘Ongewenste Omgangsvormen’. Als de organisatie niet voldoet aan de regels over PSA en er is een incident dat uiteindelijk uitmondt in een rechtszaak dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor deze organisatie.

 

Ook hier is het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ van toepassing. Arie kan als gecertificeerd Vertrouwenspersoon MKB organisaties hierbij helpen. In een aantal fasen wordt de organisatie geanalyseerd en de risico’s bepaald, beleid gemaakt, bedrijfsleiding en leidinggevenden getraind en medewerkers geïnformeerd. Mocht er toch nog sprake zijn van ongewenste omgangsvormen dan kan een melder terecht bij hem en loopt hij met de melder mee om samen te zoeken naar de beste oplossing. Jaarlijks rapporteert hij aan de bedrijfsleiding over de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van opvang en preventie en geeft advies over het te voeren beleid.

 

Op de website van VP opleider van Oss kan je aan de hand van filmpjes (https://www.youtube.com/watch?v=k-80GH1BtZ4)

 meer te weten komen over vertrouwenspersonen en ongewenste omgangsvormen.

Dit werkgebied wordt behandeld door Arie waarbij Miriam meedenkt over algemene zaken binnen dit werkgebied. Miriam geeft ook ondersteuning als er lastige vraagstukken op psychisch gebied naar voren komen.

 

Je kan contact opnemen met Arie door middel van het invullen van onderstaand informatieformulier of hem bellen (06-10422189) voor een afspraak.

Onderzoek

Miriam werkt mee aan onderzoeken op het gebied van medisch onverklaarbare, lichamelijke klachten en arbeidsparticipatie. Zodra het onderzoek vorderingen oplevert zal daarover informatie verschijnen op onze website.

Coaching

Wettelijk is de werkgever / DGA verplicht te zorgen voor zijn werknemers, maar wie zorgt er voor de werkgever / DGA?

 

Veelal is een ondernemer in het MKB ooit gestart als éénpitter. Het bedrijf is gaan groeien maar de ondernemer wordt nog steeds in beslag genomen door te veel dagdagelijkse taken. Er is geen ruimte meer om te denken! IdeADD wil een klankbord en coach zijn voor de MKB ondernemer door te luisteren naar de problemen, op weg te gaan en gezamenlijk te werken aan een oplossing.

 

Vraag informatie aan Miriam van Elburg via onderstaande informatieformulier of bel direct (06-11271579) met haar voor een afspraak.

  • Informatie aanvraag Mens

  • -
  • Should be Empty:

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

IdeADD

Waar lig jij wakker van?

Een organisatie kan niet los gezien worden van de groep van mensen, die werkzaam zijn binnen deze organisatie. Binnen een optimaal functionerende organisatie zorgt een prettige werksfeer en goed overleg tussen bedrijfsleiding en collega’s voor goede teamresultaten en een beter bedrijfsresultaat.

Echter, soms is de organisatie niet meer goed toegerust om de beoogde bedrijfsdoelen te behalen, of soms werkt een cruciaal team in de organisatie niet meer optimaal! Of: De organisatie is zeer sterk gegroeid in een korte tijdsperiode, je hebt veel tijd gestoken in het vinden van goed personeel, maar opeens is er een sterke toename van ziekmeldingen!   IdeADD kan u ondersteunen bij het doorgronden van uw organisatiepsyche en/of de psyche van afdelingen en teams..  Lees verder . . .

Vertrouwenspersoon

Het zal je maar overkomen als werknemer (neemster) en als organisatie. Er is sprake van ongewenste omgangsvormen. De veroorzaker heeft vaak geen idee wat de impact is van het ongewenste gedrag op het slachtoffer. Lees verder . . .

Onderzoek

Miriam werkt mee aan onderzoeken op het gebied van medisch onverklaarbare, lichamelijke klachten en arbeidsparticipatie. Zodra het onderzoek vorderingen oplevert zal daarover informatie verschijnen op onze website.

Coaching

Wettelijk is de werkgever / DGA verplicht te zorgen voor zijn werknemers, maar wie zorgt er voor de werkgever / DGA?  Lees verder . . .