IdeADD

Creëer ruimte om te denken.

Verwijzingen

 

Op deze pagina willen wij verwijzingen opnemen naar vakliteratuur en websites waarvan wij vinden dat de inhoud van waarde kan zijn voor mens én organisatie binnen ons gedachtengoed.

Vakliteratuur:

Vakliteratuur 2017.01: ‘Doorbreek de cirkel’ van Dr. Arend Ardon (ISBN 978-90-470-0396-0).

Hij beschrijft dat de meeste managers veel kennis hebben over verandermanagement maar dat zij onbewust aannames gebruiken en gedrag vertonen waardoor zij een ingezette verandering juist tegenwerken. Door heldere beschrijvingen van zelf interventies en het toepassen daarvan kan de manager de verandering weer vlot trekken. Hij poneert ook de stelling dat ‘echt veranderen geen verandermanagement nodig heeft’. Lezen!

 

Websites:

Omdenken’ (https://omdenken.nl/theorie/) : Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.