IdeADD

Waar lig jij wakker van?

Vertrouwenspersoon

 

Het zal je maar overkomen als werknemer (neemster) en als organisatie. Er is sprake van ongewenste omgangsvormen. De veroorzaker heeft vaak geen idee wat de impact is van het ongewenste gedrag op het slachtoffer.

De werkgever is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet ook beleid maken en uitvoeren op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waarvan de onderdelen pesten, discriminatie, agressie / geweld en seksuele intimidatie beter bekend zijn onder de term ‘Ongewenste Omgangsvormen’. Als de organisatie niet voldoet aan de regels over PSA en er is een incident dat uiteindelijk uitmondt in een rechtszaak dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor deze organisatie.

Ook hier is het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ van toepassing. Arie kan als gecertificeerd Vertrouwenspersoon MKB organisaties hierbij helpen. In een aantal fasen wordt de organisatie geanalyseerd en de risico’s bepaald, beleid gemaakt, bedrijfsleiding en leidinggevenden getraind en medewerkers geïnformeerd. Mocht er toch nog sprake zijn van ongewenste omgangsvormen dan kan een melder terecht bij hem en loopt hij met de melder mee om samen te zoeken naar de beste oplossing. Jaarlijks rapporteert hij aan de bedrijfsleiding over de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van opvang en preventie en geeft advies over het te voeren beleid.

Op de website van VP opleider van Oss kan je aan de hand van filmpjes (https://www.youtube.com/watch?v=k-80GH1BtZ4 ) meer te weten komen over vertrouwenspersonen en ongewenste omgangsvormen.

Dit werkgebied wordt behandeld door Arie waarbij Miriam meedenkt over algemene zaken binnen dit werkgebied. Miriam geeft ook ondersteuning als er lastige vraagstukken op psychisch gebied naar voren komen. Je kan contact opnemen met Arie door middel van het invullen van het informatieformulier op de contactpagina of hem bellen (06-10422189) voor een afspraak.