IdeADD

Waar lig jij wakker van?

Arbeid en Organisatie

 

Een organisatie kan niet los gezien worden van de groep van mensen, die werkzaam zijn binnen deze organisatie. Binnen een optimaal functionerende organisatie zorgt een prettige werksfeer en goed overleg tussen bedrijfsleiding en collega’s voor goede teamresultaten en een beter bedrijfsresultaat.

Echter, soms is de organisatie niet meer goed toegerust om de beoogde bedrijfsdoelen te behalen, of soms werkt een cruciaal team in de organisatie niet meer optimaal! Of: De organisatie is zeer sterk gegroeid in een korte tijdsperiode, je hebt veel tijd gestoken in het vinden van goed personeel, maar opeens is er een sterke toename van ziekmeldingen!   IdeADD kan u ondersteunen bij het doorgronden van uw organisatiepsyche en/of de psyche van afdelingen en teams.

De psychologie van Arbeid en Organisatie is de combinatie van de arbeidspsychologie en de organisatiepsychologie. Het vakgebied Arbeid (en Gezondheid) psychologie is gericht op de bevordering van het gezond en effectief functioneren van mensen in arbeidsorganisaties. Het vakgebied organisatiepsychologie houdt zich bezig met de psychologie van de organisatie als entiteit. De organisatiepsychologie is betrokken bij de grotere context van een organisatie en kan zich o.a. bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen, de besluitvorming binnen een organisatie en de relaties tussen ondernemingen.

Miriam is registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie en geregistreerd als psycholoog van Arbeid & Gezondheid NIP.  Haar doel is het welzijn en de gezondheid van werknemers te bevorderen en zij werkt  op het snijvlak van twee disciplines: de arbeids-  en organisatiepsychologie en de klinische psychologie.

Zij ondersteunt, adviseert en begeleidt werknemers, managers en organisaties bij het gezond en productief houden van mensen en organisaties. Teven heeft zij kennis van de draagkracht van individuen en van de optimale draaglast vanuit het werk.

Haar specifieke deskundigheid ligt op het gebied van onderzoeken, begeleiden en behandelen van (psychische) problematiek op de werkvloer. De behandeling en begeleiding kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden, te weten (a) individu, (b)team/afdeling en (c) organisatie/instelling/bedrijf.

Voor dit werkgebied werkt zij samen met de landelijke keten “Shared Ambition” te Amersfoort (zie: www.sharedambiton.com ). De zienswijze van Shared Ambition sluit heel goed aan bij onze IdeADD zienswijze. De samenwerking met Shared Ambition richt zich op de psychologische behandeling, preventieve coaching en training voor medewerkers en/of leidinggevenden.

Dit werkgebied wordt behandeld door Miriam waarbij Arie meedenkt over algemene zaken. Vraag informatie aan Miriam van Elburg door middel van het invullen van het informatieformulier op de contactpagina of bel haar (06-11271579) voor een afspraak.