Creëer ruimte om te denken.

IdeADD

IdeADD is een samenvoeging van Idea en ADD. Idea komt uit het oude Griekenland en kan vertaald worden als ‘opvatting’ of ‘mening’. ADD verwijst naar het Engelse werkwoord ‘to add’. Samengesteld geeft het onze opvatting over toegevoegde waarde weer.

 

En wat is dan die eigen opvatting? Wij zijn er van overtuigd dat je een organisatie niet los mag zien van de mens die daar werkt. Als het met de mens beter gaat dan zal dat ook ten goede komen aan de organisatie. Een Mensgerichte Organisatie. Aan deze visie voegen we de deugdentheorie toe. Geluk is voor elk mens het uiteindelijke levensdoel waarbij de deugd één van de belangrijkste elementen vormt. Een ander belangrijk element is MAZZEL.

tijdens elke fase van onze opdrachten

bij alles wat wij doen

alles met mate is van levensbelang voor de mens én organisatie

tijdens de implementatie van het advies

in eigen kunnen en dat van de mens en organisatie

door inzet de hoop veranderen in de gewenste situatie

voor onze vakgebieden

we pretenderen niet de kennis in pacht te hebben

komt in het woordenboek van ons leven niet voor

relativeringsvermogen is ruim voldoende aanwezig

niet te verwarren met tijd nemen om uit te rusten

dit belet mensen om vandaag te genieten, wij genieten elke dag

alles met mate doen en consuminderen, maar wel genieten

ethiek staat hoog in het vaandel. Zie de 7 deugden, waarmee de cirkel rond is

De 7 deugden die we zullen gebruiken in ons handelen, zijn:

 

Verstandigheid

Rechtvaardigheid

Gematigdheid

Vasthoudendheid

Geloof

Hoop

Liefde en passie

 

Als er sprake is van deugden is er ook een tegenhanger. De onderstaande 7 ondeugden zullen we vermijden.

 

Hoogmoed

Afgunst

Boosheid

Luiheid

Gierigheid

Gulzigheid

Onethisch

Onze Werkzaamheden

Onze werkzaamheden liggen primair op het vlak van dienstverlening aan ondernemingen, ondernemers én werknemers in het Midden- en Klein Bedrijf. Wij voeren de werkzaamheden uit in 8 werkgebieden verdeeld over de productgroepen “Mens” en “Organisatie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uit te voeren projecten pakken we aan vanuit ‘SMART’ bepaalde opdrachten. Na volledige commitment van de opdrachtgever en de key-functionarissen, werken we daarna op een gefaseerde manier samen met de opdrachtgever aan een eindresultaat waar alle partijen tevreden mee zijn.

 

Tijdens de projecten zal niet alleen de organisatorische kant van de problematiek worden belicht. De menselijke kant is van even groot belang. We geven Mensgericht Organisatie Advies en organiseren Mensgericht.

Analoog aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden wij dat elke ondernemer ook Mens Verantwoord moet ondernemen.

 

Elke opdracht wordt afgesloten door een evaluatie waarmee wij kunnen constateren of we echt toegevoegde waarde hebben geleverd.

Verwijzingen

Op deze pagina staan verwijzingen naar vakliteratuur en websites waarvan wij vinden dat de inhoud van waarde kan zijn voor mens én organisatie binnen ons gedachtegoed. Daarnaast zijn ook notities opgenomen over onderwerpen die voor ons van belang zijn om te delen.

De eerste verwijzing hebben we onderstaand al opgenomen:

Vakliteratuur:

‘Doorbreek de cirkel’ van Dr. Arend Ardon (ISBN 978 90 470 0396 0).
Hij beschrijft dat de meeste managers veel kennis hebben over verandermanagement maar dat zij onbewust aannames gebruiken en gedrag vertonen waardoor zij een ingezette verandering juist tegenwerken.
Door heldere beschrijvingen van zelf interventies en het toepassen daarvan kan de manager de verandering weer vlot trekken. Hij poneert ook de stelling dat ‘echt veranderen geen verandermanagement nodig heeft’. Lezen!

 

'Frauditing 2.0' van Nicole J. den Hartigh (ISBN 978 94 6276 2879)

Nicole beschrijft haar onderzoek naar welke competenties een fraudeonderzoeker tot een expert maken. En passant geeft zij een heldere uitleg over hoe je binnen een organisatie problemen met integriteit kan aanpakken. Zij gebruikt daarvoor haar vijf elementen of beheersingsfasen van frauditing. Frauditing is daarbij een samenvoeging van fraude en auditing. Leerzaam en een must voor elke controller. Een belangrijke les van Nicole: Ga niet zelf de onderzoeksfase in want een fout met grote gevolgen is snel gemaakt!

 

'Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties'van Peter Fijbes (ISBN978 90 2440 5817)

Voor je de eerste stappen zet om angstcultuur aan te pakken is het handig om je eerst te verdiepen in de achtergronden van angst. Dat hebben wij ook gedaan en wel door eerst een training te volgen bij Peter Fijbes, een bevlogen organisatieadviseur, trainer en auteur. Daarna hebben wij het boek Angstcultuur (ondertitel ‘krijg grip op organisaties’) van hem doorgenomen. Hij heeft het in het boek over hoe angsten ontstaan, de bronnen van angst, de verschillende soorten van angsten en de bliksemafleiders. In de laatste hoofdstukken van het boek geeft hij een aantal tekens waaraan je angstcultuur kunt herkennen binnen de onderwerpen communicatiepatronen, training en ontwikkeling, leiderschap, relaties. Uiteraard worden de verschillende indicatoren toegelicht. Na de herkenning vindt analyse van de cultuur plaats en uiteraard worden daarna de acties voor preventie en interventie bepaald. Razend interessant boek om te lezen.

Wilt u meer weten over angstcultuur? Koop het boek van Peter Fijbes en ga lezen.

 

Websites:

‘Omdenken’ (https://omdenken.nl/theorie/) : Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

 

 

Wij werken samen met de volgende organisaties:

 

    https://kenniscentrumarbeidsrecht.nl/    voor arbeidsrechtelijke ondersteuning

 

 

 

          https://bmwvoorelkaar.nl/      op het gebied van ongwenste omgangsvormen

 

 

 

    https://merlijngroep.nl/   op het gebied van ongewenste omgangsvormen

 

 

    Met alle ondernemingen welke gevestigd zijn in 'de Koploper   ' https://dekoploper.com/

 

 

     https://snelstart.nl/

 

Citaten

Op deze pagina vermelden we citaat  waar we reacties op vragen en waarover we kunnen communiceren.

 

Citaat 01: Renners hebben remmers nodig!

 

Dit citaat komt uit het boek 'Je werkt anders dan je denkt' van Naomi Ellemers en Dick de Gilder. In hoofdstuk 2 hebben zij het over de zeurende collega die zich altijd maar zorgen maakt dat het misgaat. Het is geen 'zeur' maar iemand die preventiegericht is. Koester deze collega en wees blij dat deze je beschermt tegen een al te groot enthousiasme voor onbesuisde plannen. Ook al moet je eerst tot tien tellen om dit te kunnen beseffen. (ISBN 978-90-470-0451-6)

 

Citaat 02: Creëer ruimte om te denken

 

Of je nu ondernemer bent of werknemer, veel mensen hebben last van het feit dat hun tijd opgeslokt wordt door dagdagelijkse taken. Ongetwijfeld taken die allemaal heel nodig zijn … of zijn sommige taken toch niet zo noodzakelijk?

 

Ons inziens is het goed om af en toe of regelmatig achterover te leunen (desnoods met je handen in je nek) om na te denken. Dat kan op je werk of thuis bij de open haard met een mooi glas wijn. Maak het je zelf comfortabel zodat er ruimte komt voor ideeën. Als je dit gaat toepassen zal je merken dat de ideeën vanzelf komen. Dat kunnen ideeën zijn om je taken slimmer uit te voeren of ideeën voor gaten in de markt.  Als voorbeeld kunnen we Google noemen: Werknemers krijgen 20% van hun tijd de ruimte om na te denken en te experimenteren! Dat is wat anders dan een in Nederland gevestigde accountantsorganisatie die streeft naar 100% declarabele uren.

 

Wij passen het achterover leunen regelmatig toe … en het werkt echt!

 

Citaat 03: Waar lig jij wakker van?

 

Dit is een vraag die we stellen aan ondernemers! Het antwoord geeft de echt lopende problemen weer of geeft aan dat de ondernemer te veel aan zijn hoofd heeft en de oplossingen niet snel genoeg kan bedenken. Het kan zijn dat de oplossing ligt op het vlak van een technische aanpassing van apparatuur of een gesprek met een financieringsspecialist. Maar het kan ook zijn dat je iemand nodig hebt op het mentale vlak of iemand die ervaring heeft met de zachte cq. menselijke kant van een organisatie.

 

In alle gevallen helpt het als je over de problemen kan praten, een klankbord hebt.

 

Citaat 04: Rust creëert beweging

 

Vanuit de rust die we bij ‘Creëer ruimte om te denken’ beschreven kan je weer in actie komen! Kan je nieuwe wegen verkennen om je taken slimmer aan te pakken of te schrappen en de gaten in de markt te gaan opvullen.

 

Je krijgt er nieuwe energie van!

 

Citaat 05: Interesse omzetten in concrete acties?

 

Dit citaat op onze website richt zich niet alleen op de interesse die u wel of niet heeft gekregen in onze diensten. En richt zich dus ook niet alleen op de gerichte actie om contact met ons op te nemen. In het algemeen is het altijd lastig om een idee om te zetten in acties. Veelal lopen beleidsstukken vast na de fase van het opstellen van beleid. Het beleid krijgt geen draagvlak en of handen en voeten in de vorm van concrete acties die gekoppeld worden aan Mensen.

 

Niet alleen denken maar ook doen!

 

 

 

 

 

  • Informatie aanvraag algemeen

  • -
  • Should be Empty:

tijdens elke fase van onze opdrachten

bij alles wat wij doen

alles met mate is van levensbelang voor de mens én organisatie

tijdens de implementatie van het advies

in eigen kunnen en dat van de mens en organisatie

door inzet de hoop veranderen in de gewenste situatie

voor onze vakgebieden

tijdens elke fase van onze opdrachten

bij alles wat wij doen

alles met mate is van levensbelang voor de mens én organisatie

tijdens de implementatie van het advies

in eigen kunnen en dat van de mens en organisatie

door inzet de hoop veranderen in de gewenste situatie

voor onze vakgebieden

IdeADD is een samenvoeging van Idea en ADD. Idea komt uit het oude Griekenland en kan vertaald worden als ‘opvatting’ of ‘mening’. ADD verwijst naar het Engelse werkwoord ‘to add’. Samengesteld geeft het onze opvatting over toegevoegde waarde weer.

 

En wat is dan die eigen opvatting? Wij zijn er van overtuigd dat je een organisatie niet los mag zien van de mens die daar werkt. Als het met de mens beter gaat dan zal dat ook ten goede komen aan de organisatie. Een Mensgerichte Organisatie. Aan deze visie voegen we de deugdentheorie toe. Geluk is voor elk mens het uiteindelijke levensdoel waarbij de deugd één van de belangrijkste elementen vormt. Een ander belangrijk element is MAZZEL.

 

De 7 deugden die we zullen gebruiken in ons handelen, zijn:

 

Verstandigheid: tijdens elke fase van onze opdrachten; Rechtvaardigheid: bij alles wat wij doen; Gematigdheid: alles met mate is van levensbelang voor de mens én organisatie; Vasthoudendheid: tijdens de implementatie van het advies; Geloof: in eigen kunnen en dat van de mens en organisatie; Hoop: door inzet de hoop veranderen in de gewenste situatie; Liefde en passie: voor onze vakgebieden.

 

Als er sprake is van deugden is er ook een tegenhanger.

 

De onderstaande 7 ondeugden zullen we vermijden.

Hoogmoed: we pretenderen niet de kennis in pacht te hebben; Afgunst: komt in het woordenboek van ons leven niet voor; Boosheid: relativeringsvermogen is ruim voldoende aanwezig; Luiheid: niet te verwarren met tijd nemen om uit te rusten: Gierigheid: dit belet mensen om vandaag te genieten, wij genieten elke dag; Gulzigheid: alles met mate doen en consuminderen, maar wel genieten; Onethisch: ethiek staat hoog in het vaandel. Zie de 7 deugden, waarmee de cirkel rond is.

IdeADD is een samenvoeging van Idea en ADD. Idea komt uit het oude Griekenland en kan vertaald worden als ‘opvatting’ of ‘mening’. ADD verwijst naar het Engelse werkwoord ‘to add’. Samengesteld geeft het onze opvatting over toegevoegde waarde weer.

 

En wat is dan die eigen opvatting? Wij zijn er van overtuigd dat je een organisatie niet los mag zien van de mens die daar werkt. Als het met de mens beter gaat dan zal dat ook ten goede komen aan de organisatie. Een Mensgerichte Organisatie. Aan deze visie voegen we de deugdentheorie toe. Geluk is voor elk mens het uiteindelijke levensdoel waarbij de deugd één van de belangrijkste elementen vormt. Een ander belangrijk element is MAZZEL.

 

De 7 deugden die we zullen gebruiken in ons handelen, zijn:

 

Verstandigheid: tijdens elke fase van onze opdrachten; Rechtvaardigheid: bij alles wat wij doen; Gematigdheid: alles met mate is van levensbelang voor de mens én organisatie; Vasthoudendheid: tijdens de implementatie van het advies; Geloof: in eigen kunnen en dat van de mens en organisatie; Hoop: door inzet de hoop veranderen in de gewenste situatie; Liefde en passie: voor onze vakgebieden.

 

Als er sprake is van deugden is er ook een tegenhanger.

 

De onderstaande 7 ondeugden zullen we vermijden.

Hoogmoed: we pretenderen niet de kennis in pacht te hebben; Afgunst: komt in het woordenboek van ons leven niet voor; Boosheid: relativeringsvermogen is ruim voldoende aanwezig; Luiheid: niet te verwarren met tijd nemen om uit te rusten: Gierigheid: dit belet mensen om vandaag te genieten, wij genieten elke dag; Gulzigheid: alles met mate doen en consuminderen, maar wel genieten; Onethisch: ethiek staat hoog in het vaandel. Zie de 7 deugden, waarmee de cirkel rond is.

IdeADD

Creëer ruimte om te denken.

IdeADD is een samenvoeging van Idea en ADD. Idea komt uit het oude Griekenland en kan vertaald worden als ‘opvatting’ of ‘mening’. ADD verwijst naar het Engelse werkwoord ‘to add’. Samengesteld geeft het onze opvatting over toegevoegde waarde weer. En wat is dan die eigen opvatting?  Lees verder . . .

Onze werkzaamheden liggen primair op het vlak van dienstverlening aan ondernemingen, ondernemers én werknemers in het Midden- en Klein Bedrijf. Wij voeren de werkzaamheden uit in 8 werkgebieden verdeeld over de productgroepen “Mens” en “Organisatie”.  .   Lees verder . . .

Op deze pagina willen wij verwijzingen opnemen naar vakliteratuur en websites waarvan wij vinden dat de inhoud van waarde kan zijn voor mens én organisatie binnen ons gedachtengoed.

De eerste verwijzing hebben we onderstaand al opgenomen: of lees verder websites . . .

Op deze pagina vermelden we maandelijks een citaat waar we reacties op vragen en waarover we kunnen communiceren.

Citaat 2017.01: Renners hebben remmers nodig!

Citaat 2017.02: Creëer ruimte om te denken

Of je nu ondernemer bent of werknemer, veel mensen hebben last van het feit dat hun tijd opgeslokt wordt door dagdagelijkse taken. Ongetwijfeld taken die allemaal heel nodig zijn … of zijn sommige taken toch niet zo noodzakelijk?

Ons inziens is het goed om af en toe of regelmatig achterover te leunen (desnoods met je handen in je nek) om na te denken. Dat kan op je werk of thuis bij de open haard met een mooi glas wijn. Maak het je zelf comfortabel zodat er ruimte komt voor ideeën. Als je dit gaat toepassen zal je merken dat de ideeën vanzelf komen. Dat kunnen ideeën zijn om je taken slimmer uit te voeren of ideeën voor gaten in de markt.  Als voorbeeld kunnen we Google noemen: Werknemers krijgen 20% van hun tijd de ruimte om na te denken en te experimenteren! Dat is wat anders dan een in Nederland gevestigde accountantsorganisatie die streeft naar 100% declarabele uren.

Wij passen het achterover leunen regelmatig toe … en het werkt echt!

Citaat 2017.03: Waar lig jij wakker van?

Dit is een vraag die we stellen aan ondernemers! Het antwoord geeft de echt lopende problemen weer of geeft aan dat de ondernemer te veel aan zijn hoofd heeft en de oplossingen niet snel genoeg kan bedenken. Het kan zijn dat de oplossing ligt op het vlak van een technische aanpassing van apparatuur of een gesprek met een financieringsspecialist. Maar het kan ook zijn dat je iemand nodig hebt op het mentale vlak of iemand die ervaring heeft met de zachte cq. menselijke kant van een organisatie.

In alle gevallen helpt het als je over de problemen kan praten, een klankbord hebt.

Citaat 2017.04: Rust creëert beweging

Vanuit de rust die we bij ‘Creëer ruimte om te denken’ beschreven kan je weer in actie komen! Kan je nieuwe wegen verkennen om je taken slimmer aan te pakken of te schrappen en de gaten in de markt te gaan opvullen.

Je krijgt er nieuwe energie van!

Citaat 2017.04: Interesse omzetten in concrete acties?

Dit citaat op onze website richt zich niet alleen op de interesse die u wel of niet heeft gekregen in onze diensten. En richt zich dus ook niet alleen op de gerichte actie om contact met ons op te nemen. In het algemeen is het altijd lastig om een idee om te zetten in acties. Veelal lopen beleidsstukken vast na de fase van het opstellen van beleid. Het beleid krijgt geen draagvlak en of handen en voeten in de vorm van concrete acties die gekoppeld worden aan Mensen.

Niet alleen denken maar ook doen!

Citaat 2018.01: Rara